Sanja Miovcic

Izvršni direktor
Foreign Investors Council of Bosnia and HEe

Bilateral Meetings

  • Thursday 12:00-15:00
DescriptionVijeće stranih investitora (VSI) je neprofitna poslovna asocijacija koja predstavlja interese stranih kompanija u Bosni i Hercegovini (BiH). VSI je osnovan u avgustu 2006. godine. VSI članovi dolaze iz različitih sektora: metalne industrije, rudarstva, građevinarstva, pravnih i finansijskih usluga, nafta i energija, trgovina, bankarstvo, telekomunikacije, proizvodnja hrane i pića, i mnogih drugih. Osnovne činjenice: više od 70 internacionalnih i domaćih kompanija Naši članovi zapošljavaju više od 20.000 BH građana Naši članovi su investirali više od 9 milijardi KM u BiH Ciljevi Ciljevi VSI su poboljšanje investicionog i poslovnog okruženja u BiH, te promocija komunikacije i saradnje između VSI i vlasti u BiH. VSI je posvećeno da: sarađuje sa vlastima BiH i drugim relevantnim partnerima u prevazilaženju poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju strani investitori u zemlji; daje preporuke na nacrte zakona i drugih propisa ili regulatornih dokumenata koji se mogu odnositi na strane investitore i poslovnu zajednicu; promoviše interese međunarodne poslovne zajednice u BiH, dobro korporativno upravljanje i poslovnu etiku, te pozitivan imidž stranih investitora; inicira i anganžira se u aktivnostima koje su od interesa i važnosti za članove VSI; se povezuje sa drugim organizacijama stranih investitora širom jugoistočne Europe u cilju (a) razmjene najboljih praksi i (b) saznanja konkretnih načina za olakšavanje regionalnog poslovanja; periodično izdaje publikacije i druge dokumente koji mogu biti od koristi za poboljšanje poslovnog okruženja; distribuira poslovne i ostale relevantne informacije koje mogu biti od koristi za članove VSI; predstavlja, izražava i unaprijeđuje zajedničko stanovište svojih članova u cilju promocije i stimuliranja direktnih stranih investicija
Organization Type Nonprofit organization,
CountryBosnia-Herzegovina
CitySarajevo, Google map