Sunčica Kragulj

Koordinator
UG "Naša djeca - Our Kids u BiH"

Bilateral Meetings

  • Thursday 12:00-15:00
DescriptionUdruženje Naša djeca djeluje kao podrška punoljetnim mladim osobama bez roditeljskog staranja i osobama sa invaliditetom po njihovom izlasku iz Dječijih domova. Njihova uspješna integracija u društvo, osamostaljivanje, radno-profesionalno osnaživanje, zaposlenje, edukacija i prosperitetan život su neki od glavnih ciljeva Udruženja.
Organization Type Nonprofit organization,
CountryBosnia-Herzegovina
CityMostar, Bajatova 2 Google map
Idea

Guest House Naša djeca

Guest house koja se nalazi na odličnoj lokaciji, blizu Starog grada i Starog mosta. Turistički potencijal koji bi se mogao proširiti, a u isto vrijeme bi bio socijalno poduzetništvo koje pomaže mladima bez roditeljskog staranja u njihovom osamostaljenju i radnom osposobljavanju.

Cooperation Offered
  1. Manufacturing agreement
  2. Other
Cooperation Requested
  1. Investment/Financing
  2. Other